Jun 30 2008

Link

Denne side indeholder link til forskellige organisationer, nyhedsmedier, styrelser og ministerier i ind- og udland som har relation til aspekter vedr. partikelforurening.

Nyhedsmedier

Ing.dk – Dansksproget nyhedsportal vedr. teknologi og naturvidenskab sat i en samfundsmæssig sammenhæng.

Interesseorganisationer

TogForurening.dk – Side om forureningen fra dieseltog.

Statslige organer

Danmarks Miljøundersøgelser – DMU er en del af Aarhus Universitet. DMU udfører faglig rådgivning, overvågning af natur og miljø samt anvendt og strategisk forskning.

Miljøministeriet

Klima- og Energiministeriet

Transportministeriet

TEMA 2000 – Transportministeriets værktøj til at beregne transporters energiforbrug og emissioner i Danmark.

Videnscenter for Affald – Siden samler ny faglig viden om affaldshåndteringen i Danmark og henvender sig til alle, der arbejder professionelt med affald og genanvendelse.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmljø – NFA målsætning er at medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Risø DTU – Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi.

DTU Transport – Institut for Transport.

Mosekomontoring – Moskvas bystyres forureningskontrol (kun på russisk).

Udenlandske organisationer

AAAR – American Association for Aerosol Research.

Acidrain.org – The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain.

Green Patrol – Russisk NGO der arbejder med miljøbeskyttelse.

Værktøjer

CO2-beregner – Værktøj fra SAS til beregning af emissioner (herunder partikelforurening) fra fly.

World Community Grid – Distribueret computerisering med deltagelse af Partikelforurening.dk via eget team med fokus på projektet The Clean Energy Project.

Comments Off on Link

Comments are closed at this time.