Archive for the 'Distributed computing' Category

Aug 21 2010

692 pakker er blevet beregnet for The Clean Energy Project

Partikelforurening.dk idriftsatte i Marts 2009 en beregningscomputer til at støtte projektet The Clean Energy Project. Til dato har computeren bidraget med 209 processordage og 692 beregningspakker til projektet, som den 28. juni 2010 gik videre i anden fase.[1]

Til orientering består computeren af følgende dele:

  • CPU: Intel Core 2 Quad Q8300 – 2,50 GHz
  • Bundkort: Biostar GF7100-M7 (med LAN og graffikkort indbygget)
  • RAM: 2 stk. DDR2-800, 1024 MB Samsung
  • Kabinet: Miditower LinkWorld med 350 W strømforsyning
  • Operativsystem: Linux (Ubuntu)

Computeren har ingen harddisk installeret og booter og afvikler derfor operativsystemet direkte fra en USB-pen. BOINC eller World Community Grid-klienten kører automatisk ved opstart hvilket overflødiggør skærm, tastur og mus. Computeren kan fjernstyres via Real VNC Viewer 4.[2] Til de teknisk interesseret så har systemet følgende kapacitet jævnfør BOINC-klientens egen måling (hastighedstest):

Sat 28 Feb 2009 07:00:23 PM MSK|| Number of CPUs: 4
Sat 28 Feb 2009 07:00:23 PM MSK|| 2356 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
Sat 28 Feb 2009 07:00:23 PM MSK|| 6618 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

Kilder

[1] Launch of The Clean Energy Project – Phase 2; http://www.worldcommunitygrid.org/about_us/viewNewsArticle.do?articleId=134 , hentet den 21.08.2010

[2] VNC® Viewer Free Edition 4.1 for Windows; http://www.realvnc.com/products/free/4.1/winvncviewer.html

No responses yet

Jan 07 2009

Partikelforurening.dk støtter The Clean Energy Project

En måde at gøre verden mindre afhængig af fossile brændstoffer og dermed reducere vores udledning af sundhedsskadelige partikler er at skifte til alternative energikilder. Solenergi er én blandt mange alternative energikilder og har et meget stort potentiale såfremt teknologien bliver gjort billigere. The Clean Energy Project er et projekt under World Community Grid (WCG) som bruger distribuerede computere til at skabe en supercomputer til at analysere forskellige organiske molekyler til brug i solceller. Effektiviteten på organisk baserede solceller ligger i øjeblikket på 5 % til 6 %, hvilket er meget lavere end de 15 % som er nødvendig for at gøre dem økonomisk rentable.[1]

I dag kl. 11.04 returnerede Partikelforurening.dk den første pakke af færdigberegnede data til The Clean Energy Project, hvilket dermed bekræfter Partikelforurening.dk’s støtte til projektet. Klientsoftwaren til projektet er baseret på BOINC, som blev udviklet til det indenfor computerkredse berømte SETI@home-projekt.[2] Vi er startet op med at køre denne software på undertegnedes mobile skrivemaskine; en Intel Pentium Mobile 1,6 GHz med 1,5 GB hukommelse. BOINC eller WCG-klienten gør brug af computerens ubrugte beregningsresurser, og gør derfor ikke computeren langsommere.

Næste skridt for Partikelforurening.dk bliver at indkøbe en dedikeret beregningscomputer, dvs. en computer med en forholdsvis kraftig processor, men uden skærm, tastatur eller harddisk. Hensigten er at computeren skal være i drift 24 timer i døgnet og bruge Linux som operativsystem. Eftersom drift af computere er ensbetydende med store energiforbrug vil elforbruget nøje blive overvåget for dels at finde effektforbruget per beregningsenhed, dels metoder til at reducere effektforbruget. Valget af processor er endnu ikke fastlagt, men indtil videre påtænkes at købe en computer på basis af en Intel Core 2 Duo 2,66 GHz processor, da denne giver et fornuftigt forhold mellem pris, ydelse og lavt effektforbrug.

Hvis der er nogen som har fået interesse for at deltage med egen computer på Partikelforurening.dk’s hold, skal man gøre følgende:

  1. Oprette en konto hos WCG og vælge at modtage data fra The Clean Energy Project.
  2. Hente og installere klienten (er en del af kontooprettelsen).
  3. Gå ind på holdets side og vælg “join this team”.

Kilder

[1] About the clean energy project, 07.01.2009, http://cleanenergy.harvard.edu/index.php?ira=about_background&tipoContenido=sidebar&sidebar=about

[2] Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, 07.01.2009, http://en.wikipedia.org/wiki/Boinc

No responses yet