Jun 29 2008

Partikelforurening.dk byder velkommen

Published by at 19:30 under Partikelforurening.dk

Velkommen til alle nye læsere af Partikelforurening.dk – en hjemmeside med information, nyheder og debat om problematikken vedrørende partikelforureningen fra transportsektoren, energisektoren, råstofindustrien m.fl. Hjemmesiden er skabt i erkendelsen af at udledningen af fine partikler skaber store sundhedsmæssige problemer for mennesker og dyr – problemer som kunne være undgået.

Der er desværre en tendens til at debatten og problemet vedr. partikelforurening er overskygget af CO2-debatten, hvilket er ret uheldigt. Debatten vedr. klimaforandringer og CO2-udledning er helt på sin plads, da dette potentielt kan give menneskeheden store problemer i det lange løb. CO2-udledningen er dog ikke direkte giftig overfor mennesker og dyr, hvilket partikelforureningen ubetvivlsomt er.

Partikelforurening.dk vil derfor også prøve at belyse metoder til at undgå eller reducere udledningen af sundhedsskadelige partikler. Heldigvis forholder det sig sådan at metoder til at reducere udledningen af CO2 ofte også medfører en reducering af partikelforureningen og omvendt.

God læselyst!

Anders Skærlund Petersen
Ingeniør og initiativtager til partikelforurening.dk

Comments Off on Partikelforurening.dk byder velkommen

Comments are closed at this time.