Archive for the 'Partikelforurening.dk' Category

Mar 28 2009

Sluk lyset Danmark

Sluk lyset Danmark

Som mange nok allerede er bekendt med løber arrangementet “Sluk lyset Danmark” af stablen i aften mellem kl. 20.30 og 21.30 hvor man opfordres til at slukke lyset.  Naturligvis bakker Partikelforurening.dk også om op dette forslag og sender hermed opfordringen videre om ikke kun at slukke lyset, men også alt unødvendigt udstyr man typisk har stående tændt på standby i hjemmet.

En stor del af Danmark’s elproduktion kommer fra brændselsfyrede kraftværker som udover at udlede store mængder CO2 også udleder andre sundshedsskadelige udledninger. DONG Energy er Danmarks største leverandør af el og varme og firmaets 10 centrale kraftværker står for mere end 80 % af firmaets samlede el- og varmeproduktion.[1] Det primære brændsel i disse kraftværker er kul, gas og halm, hvilket blandt andet medfører følgnede gennemsnitlige udledninger per kWh energi produceret:[2]

Støv 0,015 g/kWh
SO2 0,148 g/kWh
NOx 0,574 g/kWh
Kviksølv 0,004 mg/kWh
Bly 0,003 mg/kWh
Cadmium 0,240 µg/kWh

Groft sagt vil det sige at for hver gang vi slukker en pære under Sluk lyset Danmark kampagnen vil vi reducere vores mængde af sundhedsskadelige stoffer som smides ud gennem skorstenen på DONG Energy’s centrale kraftværker i henhold til ovenstående tabel.

Kilder

[1] Centrale kraftværker, 28.03.2009, http://www.dongenergy.com/DA/Forretningsaktiviteter/generation/elproduktion/Centrale+kraftvaerker/Centrale_kraftvaerker.htm

[2] DONG’s centrale kraftværker, Produktion og udledninger 2007, http://www.partikelforurening.dk/wp-content/2009-udledninger-fra-dongs-centrale-kraeftvaerker.pdf

No responses yet

Jan 07 2009

Partikelforurening.dk støtter The Clean Energy Project

En måde at gøre verden mindre afhængig af fossile brændstoffer og dermed reducere vores udledning af sundhedsskadelige partikler er at skifte til alternative energikilder. Solenergi er én blandt mange alternative energikilder og har et meget stort potentiale såfremt teknologien bliver gjort billigere. The Clean Energy Project er et projekt under World Community Grid (WCG) som bruger distribuerede computere til at skabe en supercomputer til at analysere forskellige organiske molekyler til brug i solceller. Effektiviteten på organisk baserede solceller ligger i øjeblikket på 5 % til 6 %, hvilket er meget lavere end de 15 % som er nødvendig for at gøre dem økonomisk rentable.[1]

I dag kl. 11.04 returnerede Partikelforurening.dk den første pakke af færdigberegnede data til The Clean Energy Project, hvilket dermed bekræfter Partikelforurening.dk’s støtte til projektet. Klientsoftwaren til projektet er baseret på BOINC, som blev udviklet til det indenfor computerkredse berømte SETI@home-projekt.[2] Vi er startet op med at køre denne software på undertegnedes mobile skrivemaskine; en Intel Pentium Mobile 1,6 GHz med 1,5 GB hukommelse. BOINC eller WCG-klienten gør brug af computerens ubrugte beregningsresurser, og gør derfor ikke computeren langsommere.

Næste skridt for Partikelforurening.dk bliver at indkøbe en dedikeret beregningscomputer, dvs. en computer med en forholdsvis kraftig processor, men uden skærm, tastatur eller harddisk. Hensigten er at computeren skal være i drift 24 timer i døgnet og bruge Linux som operativsystem. Eftersom drift af computere er ensbetydende med store energiforbrug vil elforbruget nøje blive overvåget for dels at finde effektforbruget per beregningsenhed, dels metoder til at reducere effektforbruget. Valget af processor er endnu ikke fastlagt, men indtil videre påtænkes at købe en computer på basis af en Intel Core 2 Duo 2,66 GHz processor, da denne giver et fornuftigt forhold mellem pris, ydelse og lavt effektforbrug.

Hvis der er nogen som har fået interesse for at deltage med egen computer på Partikelforurening.dk’s hold, skal man gøre følgende:

  1. Oprette en konto hos WCG og vælge at modtage data fra The Clean Energy Project.
  2. Hente og installere klienten (er en del af kontooprettelsen).
  3. Gå ind på holdets side og vælg “join this team”.

Kilder

[1] About the clean energy project, 07.01.2009, http://cleanenergy.harvard.edu/index.php?ira=about_background&tipoContenido=sidebar&sidebar=about

[2] Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, 07.01.2009, http://en.wikipedia.org/wiki/Boinc

No responses yet

Jun 29 2008

Partikelforurening.dk byder velkommen

Velkommen til alle nye læsere af Partikelforurening.dk – en hjemmeside med information, nyheder og debat om problematikken vedrørende partikelforureningen fra transportsektoren, energisektoren, råstofindustrien m.fl. Hjemmesiden er skabt i erkendelsen af at udledningen af fine partikler skaber store sundhedsmæssige problemer for mennesker og dyr – problemer som kunne være undgået.

Der er desværre en tendens til at debatten og problemet vedr. partikelforurening er overskygget af CO2-debatten, hvilket er ret uheldigt. Debatten vedr. klimaforandringer og CO2-udledning er helt på sin plads, da dette potentielt kan give menneskeheden store problemer i det lange løb. CO2-udledningen er dog ikke direkte giftig overfor mennesker og dyr, hvilket partikelforureningen ubetvivlsomt er.

Partikelforurening.dk vil derfor også prøve at belyse metoder til at undgå eller reducere udledningen af sundhedsskadelige partikler. Heldigvis forholder det sig sådan at metoder til at reducere udledningen af CO2 ofte også medfører en reducering af partikelforureningen og omvendt.

God læselyst!

Anders Skærlund Petersen
Ingeniør og initiativtager til partikelforurening.dk

Comments Off on Partikelforurening.dk byder velkommen

« Prev