Jan 02 2009

DSBs strategi angående partikelforurening fra dieseltog

Published by at 17:29 under Tog,Transport

Den 7. oktober 2008 skrev jeg et spørgsmål om DSBs strategi vedrørende partikelforureningen fra selskabets dieseltog til DSBs månedlige passagerblad Ud & Se. Svaret kom i Ud & Se fra januar 2009 på side 40-42. Herunder er både spørgsmål og svar gengivet:

Sort af sod
Anders Skærlund Petersen

For nylig iagttog jeg et dieseldrevet ICE-tog, som satte i gang fra Høje Taastrup Station mod København i en tåge af sort røg fra udstødningen. Det hvide tog havde langtfra denne farve på taget, men var i stedet dækket af et tykt lag sort sod. IC3-togene og lokomotiverne, som driver togstammerne til Lolland-Falster og Kalundborg, udleder mindst lige så sort røg, som er både synlig, ildelugtende og – værst af alt – sundhedsskadelig. Hvad gør DSB for at nedbringe denne luftforurening fra nuværende tog og ikke mindst fra de kommende IC4-tog?

→ Tak for din henvendelse. Det er problematisk, at der sendes sort røg ud fra vore dieseltog. Grundlæggende er tog et meget miljøvenligt transportmiddel. Alligevel fokuserer DSB meget på at reducere vore togs påvirkning af miljøet, og DSBs miljøstrategi indeholder et mål om at reducere 30 procent miljøskadelige stoffer i perioden 2006 – 2010. DSB er netop blevet færdig med at udskifte alle motorer i IC3-togsættene. Denne udskiftning har reduceret både partikler og NOx (kvælstofoxid) i forhold til de gamle motorer. I den forbindelse er der investeret 600 mio. kroner i miljøforbedring. Indsættelse af IC4 og dermed udrangering af lokomotiverne vil også give en markant reduktion af miljøpåvirkningen. I forhold til at skabe forbedringer på det nuværende materiel følger DSB løbende udviklingen vedrørende partikelfiltre og katalysatorer. DSB kører i øjeblikket testkørsler med katalysatorer på ét MR-togsæt for at se hvilke reduktioner, der kan opnås.
Heidi Nielsen, DSB Kundeservice

Jeg vil gerne takke DSB for deres besvarelse. Det er glædeligt at DSB også vælger at publicere kritiske indlæg i deres eget blad med et læsertal på 736.000 – desværre er besvarelsen ikke særlig konkret.

DSB nævner i besparelsen at alle IC3-tog har fået udskiftet deres motorer uden at sætte konkrete tal på reduktionen i partikeludledning. Jævnfør fagbladet Ingeniøren giver dette en reduktion af partikelforureningen med 70 % i forhold til de gamle motorer.[1] I DSBs egen miljørapport fra 2007 nævnes at 40 % af alle kørsler med IC3 er foretaget med togsæt med nye motorer, hvilket har givet en reduktion af partikeludledningen på 17 % i forhold til 2006 – eller 15,5 ton partikler i rene tal.[2]

En udrangering af DSBs 36 diesellokomotiver ved introduktionen af IC4 vil korrekt nok medføre en reduktion af partikeludledningen eftersom diesellokomotiverne i mange tilfælde vil blive erstattet af IC3-tog, som er blevet opgraderet med motorer, som er på niveau med Euro-III normen.[3] Diesellokomotiverne er alle leveret i årene 1981 til 1986, hvilket er godt et årti før man begyndte at indføre Euro-normer for emissioner; normer som principielt kun er gældende for biler, lastbiler og busser.[4]

At DSB stadig kun kører testkørsler med katalysatorer kan undre, da DSB allerede tilbage i marts 2008 forventede at få testresultater til april 2008, hvorefter DSB ville tage stilling til den fremtidige indsats.[3]

Kilder

[1] DSB smider partikelfiltre i 100 dieseltoge, Ingeniøren 20.11.2007, http://ing.dk/artikel/83407-dsb-smider-partikelfiltre-i-100-dieseltoge

[2] DSB Miljørapport 2007, http://ipaper.ipapercms.dk/DSB/fakta/DSBmiljrapport/miljoerapport07/

[3] Nu prøver DSB med katalysatorer på gamle lokomotiver, Ingeniøren 13.03.2008, http://ing.dk/artikel/86504-nu-proever-dsb-med-katalysatorer-paa-gamle-lokomotiver

[4] Strækningslokomotiver, DSB 02.01.2009, http://www.dsb.dk/Om-DSB/Virksomheden/Tog-i-drift/Straekningslokomotiver/

2 responses so far

2 Responses to “DSBs strategi angående partikelforurening fra dieseltog”

  1. Ole Kofodon 31 Jan 2009 at 01:38

    Det vil hæve debatniveauet at skelne mellem røg og partikler.
    Hvad røg angår, så ryger en dieselmotor når den stiger i omdrejninger, ikke mindst når den er trykladet (turboladeren skal med op i omdrejninger, så der er et korrekt forhold mellem luft og brændstof). Nok om det.
    Hvad partikler angår så fås de i mange størrelser. Hvis jeg har forstået forskningsresultater korrekt, er deres farlighed omvendt proportional med deres størrelse. Og det er så vidt jeg er orienteret ret begrænset, hvad der kommer af ultrafine partikler fra diesellokomotiverne. Så tag bare toget med god samvittighed

  2. Calle Johnssonon 30 May 2011 at 10:43

    Det är intressant detta med DSB och partikelforurening. De Svenska Ic3 togen som går i trafik sedan 1996 har haft CRT filter sedan trafikstart. Detta för att Stockholms miljökontoret bland annat önskade detta.

Comments RSS

Leave a Reply