Jun 18 2010

Partikelforureningen i Chelyabinsk

Published by at 17:19 under Kulkraft,Rusland

I Danmarks Radios P1-udsendelse Kilma og Miljøs udsendelse “Den glemte atomulykke” får man det indtryk at flere atomulykker på det atomare oparbejdningsanlæg Majak (fyrtårn på russisk), er den primære årsag til en større risiko for sygdom og en markant lavere gennemsnitslevealder i byen Chelyabinsk i Sibirien. I programmet angives den gennemsnitlige levealder for mænd til 51 år, til sammenligning er den gennemsnitlige levealder for mænd i Danmark 77 år.[1]

Selvom den radioaktive forurening fra Majak unægteligt er kraftigt medvirkende til problemerne med Chelyabinsk befolknings helbred, må det antages at dette ikke dækker over hele sandheden. Formentligt må der være flere medvirkende årsager, hvoraf den kraftige industrielle udledning af farlige partikler kan være en af de medvirkende årsag til folks skræntende helbred.

Chelyabinks officielle hjemmeside skriver følgende:[2]

I de seneste år er der observeret en positiv bevægelse mod en reduktion af  virksomhedernes udledninger. Dvs. i 2008 udgjorde udledningerne fra  industrivirksomhederne til Chelyabinsks atmosfære omkring 127 tusinde tons forurenede substanser, hvilket var 13 % mindre end i 2007. Og det var ikke kun i forbindelse med en begyndende reduktion af produktionen, men også pga. af miljøbeskyttende tiltag.  Hovedparten af byens forurenede luft stammer fra OAO “ChMR” (Chelyabinsk Stålværk, red), OAO “ChEMK” (Chelyabinsk Elektrostålværk), OAO “TGK-10” (nu Fortum; energiproduktion, red).

Denne forurening svarer til mere end 6,5 gange forureningen af støv, NOx og SO2 fra samtlige af DONG’s centrale kraftværker i Danmark.[3] Jævnfør Wikipedias russiske side om Chelyabinsk er ovenstående udledning dog primært udledt af byens 340 tusinde registrede køretøjer.[4]

Forureningsproblemet er yderligere forværret pga. en dårlig placering af byens industrivirksomheder. For eksempel er Chelyabinsk Elektrostålværk placeret lige i centrum af byen. En tredjedel af dagene i året er helt vindstille og derfor bliver udledningen liggende i en dyne i og over byen.[4]

Kilder

[1] Danmark Statistik; Middellevetid for 0-årige for hele landet i 2008/2009.

[2] Состояние экологии в городе Челябикске; Den miljømæssige status i byen Chelyabinsk. Chelyabinsks bystyres hjemmeside, hentet den 18.06.2010, http://www.cheladmin.ru/content/3130

[3] DONG’s centrale kraftværker, Produktion og udledninger 2007, http://www.partikelforurening.dk/wp-content/2009-udledninger-fra-dongs-centrale-kraeftvaerker.pdf

[4] Челябинск; Chelyabinsk. Wikipedia, hentet den 18.06.2010, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA

No responses yet

Comments RSS

Leave a Reply