Archive for the 'Rusland' Category

Aug 01 2020

Kan det passe at luften i bjergene er forurenet?

Dette er et ferie-postkort til de personer, der er bekymret om luftforurening. Efter at have haft en god tid i bjergene i Krasnaja Poljana i Rusland var det tid at tage til stranden i Adler. Der var desværre ikke nogle tog til Adler omkring middagstid, så derfor tog jeg en taxi og kørte på vejen lavet til vinter-OL i Sochi i 2014.

Ja, I har gættet rigtigt, jeg tog et lille måleinstrument til at måle partikelforurening med mig på ferie. På vejen var der en cirka 3 km lang tunnel hvor luften føltes rigtig dårlig, mens vi kørte i tunnellen, så det kinesisk-producerede måleinstrument kom til sin ret. Instrumentet målte omkring 60 μg/m³ af PM2.5 partikler i tunnellen.

For at sætte det i perspektiv, så har WHO en årlig gennemsnitlig maksimumgrænse på 10 μg/m³. Siden jeg købte måleinstrumentet for nogle måneder siden, har jeg ikke på noget tidspunkt målt højere niveauer end omkring 30 μg/m³ i Moskva, ligegyldigt om det var i tæt trafik eller nede i Moskvas underjordiske motorvejstunneller.

Så, hvordan kan det være at en tunnel i bjergene med markant mindre trafik kan være mere forurenet? Jeg kan ikke give et konkret svar, men det er sandsynligvis grundet (gamle) diesellastbiler og busser, der kører på beskidt diesel eller diesel af lav kvalitet. Det er kendt at der i Rusland ofte sælges brændstof, der er fortyndet eller af dårlig kvalitet. Det er specielt gældende for regioner udenfor Moskva og omegn.

Som vi ved, så er luftforurening en kendt årsag til hjertesygdomme, lungekraft, samt kronisk- og akut luftvejssygdomme inklusiv astma.

Hvad kan vi gøre?

Vi kan gøre mange ting, men i dette specifikke tilfælde, så kan brug af renere brændstof af en højere kvalitet betydeligt reducere forureningsproblemet. I et længere perspektiv så vil en elektrificering af vejtransporten kunne næsten fjerne problemet helt.

Jeg kunne også have ventet til det elektriske tog kørte senere på dagen:-)

No responses yet

Jun 18 2010

Partikelforureningen i Chelyabinsk

I Danmarks Radios P1-udsendelse Kilma og Miljøs udsendelse “Den glemte atomulykke” får man det indtryk at flere atomulykker på det atomare oparbejdningsanlæg Majak (fyrtårn på russisk), er den primære årsag til en større risiko for sygdom og en markant lavere gennemsnitslevealder i byen Chelyabinsk i Sibirien. I programmet angives den gennemsnitlige levealder for mænd til 51 år, til sammenligning er den gennemsnitlige levealder for mænd i Danmark 77 år.[1]

Selvom den radioaktive forurening fra Majak unægteligt er kraftigt medvirkende til problemerne med Chelyabinsk befolknings helbred, må det antages at dette ikke dækker over hele sandheden. Formentligt må der være flere medvirkende årsager, hvoraf den kraftige industrielle udledning af farlige partikler kan være en af de medvirkende årsag til folks skræntende helbred.

Chelyabinks officielle hjemmeside skriver følgende:[2]

I de seneste år er der observeret en positiv bevægelse mod en reduktion af  virksomhedernes udledninger. Dvs. i 2008 udgjorde udledningerne fra  industrivirksomhederne til Chelyabinsks atmosfære omkring 127 tusinde tons forurenede substanser, hvilket var 13 % mindre end i 2007. Og det var ikke kun i forbindelse med en begyndende reduktion af produktionen, men også pga. af miljøbeskyttende tiltag.  Hovedparten af byens forurenede luft stammer fra OAO “ChMR” (Chelyabinsk Stålværk, red), OAO “ChEMK” (Chelyabinsk Elektrostålværk), OAO “TGK-10” (nu Fortum; energiproduktion, red).

Denne forurening svarer til mere end 6,5 gange forureningen af støv, NOx og SO2 fra samtlige af DONG’s centrale kraftværker i Danmark.[3] Jævnfør Wikipedias russiske side om Chelyabinsk er ovenstående udledning dog primært udledt af byens 340 tusinde registrede køretøjer.[4]

Forureningsproblemet er yderligere forværret pga. en dårlig placering af byens industrivirksomheder. For eksempel er Chelyabinsk Elektrostålværk placeret lige i centrum af byen. En tredjedel af dagene i året er helt vindstille og derfor bliver udledningen liggende i en dyne i og over byen.[4]

Kilder

[1] Danmark Statistik; Middellevetid for 0-årige for hele landet i 2008/2009.

[2] Состояние экологии в городе Челябикске; Den miljømæssige status i byen Chelyabinsk. Chelyabinsks bystyres hjemmeside, hentet den 18.06.2010, http://www.cheladmin.ru/content/3130

[3] DONG’s centrale kraftværker, Produktion og udledninger 2007, http://www.partikelforurening.dk/wp-content/2009-udledninger-fra-dongs-centrale-kraeftvaerker.pdf

[4] Челябинск; Chelyabinsk. Wikipedia, hentet den 18.06.2010, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA

No responses yet

Jul 16 2009

Achinsk – et (u)sandt paradis

Published by under Rusland

Det er ikke alle Russiske byer, som er ligeså informative som byen Achinsk beliggende i Sibirien, foruden at angive at befolkningen nærmer sig 112 tusind personer på deres hjemmeside, har de været så venlige at angive mængden af “farlige ufiltrerede stoffer som udledes til atmosfæren”:[1]

51.000 ton

Desværre angives det ikke for hvilken periode, men eftersom tallet er opgjort den 01. Januar 2009, må det med rimelighed forventes at det er for året 2008. For at give et indtryk af størrelsen af denne forurening, så svarer dette tal til mere end 2,5 gange den forurening af støv, NOx og SO2 fra samtlige af DONG’s centrale kraftværker i Danmark.[2]

På Achinsks hjemmeside kan det læses at der er følgende produktion i byen: sko, fødevare, ikke-metaliske mineraler, maskiner og udstyr, møbler, elektricitet, damp og varme samt olie-refinering.[3] Som eksempel på én af de fabrikker som forefindes i Achinks kan det anbefales at kigge på følgende billede fra Google Maps.

Desværre beskriver Achinsks hjemmeside ikke den gennemsnitlige levealder.

Kilder

[1] Ачинск в цифрах; Achinsk i tal. Achinsks bystyres hjemmeside, hentet den 16.07.2009, http://adm-achinsk.ru/ogorode/statistics.html

[2] DONG’s centrale kraftværker, Produktion og udledninger 2007, http://www.partikelforurening.dk/wp-content/2009-udledninger-fra-dongs-centrale-kraeftvaerker.pdf

[3] О городе Ачинск; Om byen Achinsk. Achinsks bystyres hjemmeside, hentet den 16.07.2009, http://adm-achinsk.ru/ogorode/about.html

No responses yet

Next »