Archive for the 'Rusland' Category

Jun 18 2010

Partikelforureningen i Chelyabinsk

I Danmarks Radios P1-udsendelse Kilma og Miljøs udsendelse “Den glemte atomulykke” får man det indtryk at flere atomulykker på det atomare oparbejdningsanlæg Majak (fyrtårn på russisk), er den primære årsag til en større risiko for sygdom og en markant lavere gennemsnitslevealder i byen Chelyabinsk i Sibirien. I programmet angives den gennemsnitlige levealder for mænd til 51 år, til sammenligning er den gennemsnitlige levealder for mænd i Danmark 77 år.[1]

Selvom den radioaktive forurening fra Majak unægteligt er kraftigt medvirkende til problemerne med Chelyabinsk befolknings helbred, må det antages at dette ikke dækker over hele sandheden. Formentligt må der være flere medvirkende årsager, hvoraf den kraftige industrielle udledning af farlige partikler kan være en af de medvirkende årsag til folks skræntende helbred.

Chelyabinks officielle hjemmeside skriver følgende:[2]

I de seneste år er der observeret en positiv bevægelse mod en reduktion af  virksomhedernes udledninger. Dvs. i 2008 udgjorde udledningerne fra  industrivirksomhederne til Chelyabinsks atmosfære omkring 127 tusinde tons forurenede substanser, hvilket var 13 % mindre end i 2007. Og det var ikke kun i forbindelse med en begyndende reduktion af produktionen, men også pga. af miljøbeskyttende tiltag.  Hovedparten af byens forurenede luft stammer fra OAO “ChMR” (Chelyabinsk Stålværk, red), OAO “ChEMK” (Chelyabinsk Elektrostålværk), OAO “TGK-10” (nu Fortum; energiproduktion, red).

Denne forurening svarer til mere end 6,5 gange forureningen af støv, NOx og SO2 fra samtlige af DONG’s centrale kraftværker i Danmark.[3] Jævnfør Wikipedias russiske side om Chelyabinsk er ovenstående udledning dog primært udledt af byens 340 tusinde registrede køretøjer.[4]

Forureningsproblemet er yderligere forværret pga. en dårlig placering af byens industrivirksomheder. For eksempel er Chelyabinsk Elektrostålværk placeret lige i centrum af byen. En tredjedel af dagene i året er helt vindstille og derfor bliver udledningen liggende i en dyne i og over byen.[4]

Kilder

[1] Danmark Statistik; Middellevetid for 0-årige for hele landet i 2008/2009.

[2] Состояние экологии в городе Челябикске; Den miljømæssige status i byen Chelyabinsk. Chelyabinsks bystyres hjemmeside, hentet den 18.06.2010, http://www.cheladmin.ru/content/3130

[3] DONG’s centrale kraftværker, Produktion og udledninger 2007, http://www.partikelforurening.dk/wp-content/2009-udledninger-fra-dongs-centrale-kraeftvaerker.pdf

[4] Челябинск; Chelyabinsk. Wikipedia, hentet den 18.06.2010, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA

No responses yet

Jul 16 2009

Achinsk – et (u)sandt paradis

Published by under Rusland

Det er ikke alle Russiske byer, som er ligeså informative som byen Achinsk beliggende i Sibirien, foruden at angive at befolkningen nærmer sig 112 tusind personer på deres hjemmeside, har de været så venlige at angive mængden af “farlige ufiltrerede stoffer som udledes til atmosfæren”:[1]

51.000 ton

Desværre angives det ikke for hvilken periode, men eftersom tallet er opgjort den 01. Januar 2009, må det med rimelighed forventes at det er for året 2008. For at give et indtryk af størrelsen af denne forurening, så svarer dette tal til mere end 2,5 gange den forurening af støv, NOx og SO2 fra samtlige af DONG’s centrale kraftværker i Danmark.[2]

På Achinsks hjemmeside kan det læses at der er følgende produktion i byen: sko, fødevare, ikke-metaliske mineraler, maskiner og udstyr, møbler, elektricitet, damp og varme samt olie-refinering.[3] Som eksempel på én af de fabrikker som forefindes i Achinks kan det anbefales at kigge på følgende billede fra Google Maps.

Desværre beskriver Achinsks hjemmeside ikke den gennemsnitlige levealder.

Kilder

[1] Ачинск в цифрах; Achinsk i tal. Achinsks bystyres hjemmeside, hentet den 16.07.2009, http://adm-achinsk.ru/ogorode/statistics.html

[2] DONG’s centrale kraftværker, Produktion og udledninger 2007, http://www.partikelforurening.dk/wp-content/2009-udledninger-fra-dongs-centrale-kraeftvaerker.pdf

[3] О городе Ачинск; Om byen Achinsk. Achinsks bystyres hjemmeside, hentet den 16.07.2009, http://adm-achinsk.ru/ogorode/about.html

No responses yet

Apr 05 2009

Sluk lyset Moskva!

Den Røde Plads kl. 21.11 under Earch Hour kampagnen

Mange lande deltog i WWF’s Earth Hour som løb af stablen den 28. april i år og som i Danmark havde sloganet “Sluk lyset Danmark”. Moskva deltog også i dette arrangement støttet op af Moskvas bystyre. Selvom lyset blev slukket på alle store broer i Moskvas centrum, samt en del store bygningsværker heriblandt Moskvas 240 meter høje statsuniversitet, forblev Den Røde Plads badet i lys.[1] Billedet herover er taget kl. 21.11 under Earth Hour og det symboliserer meget bedre den reelle situation i Rusland i dag. Som et yderligere eksempel kan nævnes at selvom Moskvas bystyre bakkede op om arrangementet havde de ikke slukket deres facadebelysning på Moskvas gamle rådhus på Tverskaya.

Den reelle situation i Rusland er at kraftværkerne er udslidte og energiforbruget meget højt. Til sammenligning brugte Rusland 601 tusind tons olieækvivalent energi per én million USD BNP, mens Danmark kun brugte 151 tusind tons olieækvivalent energi per én million USD BNP.[2] Populært sagt så bruger Rusland altså 4 gange så meget energi på at producere den samme værdi som Danmark.

I en sammenligning mellem Moskvas energiselskab Mosenergo og danske DONG Energy’s udledning af

SO2 og

NOx per kWh er der fundet en udledning som er mellem 23 % og 38 % højere fra Mosenergos kraftværker i forhold til DONG Energy’s centrale kraftværker:[3]

SO2 (kul fyrede) 38 %
NOx (kul fyrede) 28 %
SO2 (gas fyrede) 23 %
NOx (gas fyrede) 28 %

Set i det lys burde opbakningen til Earth Hour og energibesparelser være meget højere i Rusland.

Kilder

[1] WWF Russia, About Earth Hour, hentet 05.04.2009,
http://www.wwf.ru/ea2009/about/

[2] World Resources Institute, EarthTrends Country Profiles 2003 (oplyste tal er fra 1999),
http://earthtrends.wri.org/

[3] Sammenligning af udledninger af

SO2 og NOx mellem DONG’s centrale kraftværker og russiske Mosenergos kraftværker (2007),
http://www.partikelforurening.dk/wp-content/2009-sammenligning-dong-mosenergo.pdf

No responses yet